POLÍTICA DE PRIVACIDADE

REVERA VINUM e as súas empresas participadas ESCENOSET e ASOCIACIÓN HOSTELERÍA COMPOSTELA (en diante todas elas comprendidas baixo a denominación “REVERA VINUM”) son conscientes da importancia que supón para os nosos clientes obter información clara e transparente sobre o uso que facemos da información que nos proporcionan.

A relación cos nosos clientes baséase na honestidade, o rigor e a transparencia para construír relacións sólidas e de confianza mutua. Mediante a presente Política de Privacidade (publicada en todas as nosas páxinas web) detallámoslles como tratamos os seus datos persoais cando se relacionan connosco. Ao visitar as nosas webs acepta e consente a presente Política de Privacidade.

1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade Escenoset con CIF B15257066.
Dir. Postal
Calle Das Hedras, 45, portal A, escaleira 45, Planta B (Pol Ind O Milladoiro), 15895 O Milladoiro, A Coruña
Teléfono
(+34) 981 94 16 70
E-mail
info@escenoset.com
2. Con que finalidade tratamos os seus datos?
EN REVERA VINUM, tratamos os datos que nos facilitou coas seguintes finalidades:

a) Enviar información relacionada directamente coa súa participación no evento onde estea acreditado.

b) Enviar información promocional e/ou publicitaria dos nosos salóns e das actividades que levamos a cabo mesmo por medios electrónicos.

c) Facilitar axuda e resolver as súas consultas a través dos Formularios incluídos nas websites do evento, polo que contactaremos con Vostede ao teléfono e/ou mail que nos proporcionou.

d) Rexistrar o seu correo para recibir a newsletter que periodicamente entregamos aos nosos clientes, só no caso de que a solicitara expresamente.

e) Xestión, no seu caso, da nosa relación contractual incluída a tramitación da solicitude de participación e contrato de participación correspondente, xestión das facturas e pagos, seguimento de pagos no caso de que estes non se fixeron efectivos na data acordada, fidelización como cliente e realización de enquisas de calidade do servizo.

f) Co fin de poder ofrecerlle produtos e/ou servizos de acordo cos seus intereses e mellorar a súa experiencia de usuario elaboraremos un perfil comercial de cliente en base á información facilitada. Non se tomarán en ningún caso decisións automatizadas en base ao devandito perfil.

g) Mantemento de listas de non envíos comerciais no caso de que nos comunicara que non quere recibir información promocional/publicitaria por vía electrónica.

h) Mantemento de listas de supresión/cancelación de datos no caso de que exercitase o seu dereito á cancelación dos seus datos. Estes datos manteranse bloqueados e con acceso restrinxido durante o prazo legal mínimo establecido.

i) Permitir o funcionamento das nosas websites, a través de cookies técnicas e funcionais tal como detállase na nosa política de cookies.

3. Canto tempo conservaremos os seus datos?
Os seus datos conservaranse:

1. Durante o mínimo tempo legal posible (Ex.: en caso de facturacións de servizos).

2. No caso de que non manteña ningunha relación comercial/mercantil con REVERA VINUM, que non asistise a ningún dos nosos eventos durante un período de 2 edicións para eventos anuais.

3. En caso de solicitudes de información ou consulta: mentres sexan necesarias para dar resposta á mesma.

4. Para os subscritores de newsletters, aos 3 (tres) meses de causar baixa, borraranse parcialmente os datos do correo (disociación), para controis estatísticos.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
Dependendo do tipo de relación comercial e/ou de vinculación connosco, a base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser:

• O seu consentimento, dado no momento de facilitar voluntariamente os seus datos nos nosos formularios e aceptar o tratamento dos seus datos na casilla correspondente (Ex.: Envío de publicidade dos nosos salóns)

• Con todo podemos tratar os seus datos en base á relación contractual existente entre as partes como consecuencia da súa participación nun evento organizado por ESCENOSET ( Ej,: Formalización do contrato de participación)

• O interese lexítimo serviranos como base legal para o tratamento dos seus datos na navegación nos sitios web (Ex.: Navegación nas nosas páxinas web)

• Obrigación legal, incluída no Regulamento Europeo de Protección de Datos e na Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico LSSI (Ex.: bloqueo dos seus datos e listaxe de non envíos comerciais)

5. A quen comunicaremos os seus datos?
a) Os datos dos formularios sobre consultas non se entregarán a ningún terceiro. Unicamente trátanse internamente en REVERA VINUM.

b) Cando REVERA VINUM lle préste un servizo a través dunha terceira empresa provedora os seus datos comunicaranse a esta empresa, con estrita obrigación de confidencialidade e previa formalización do correspondente contrato de prestación de servizos entre o Responsable do Tratamento (ESCENOSET) e o Encargado do Tratamento (empresa provedora)

c) Para os subscritores da newsletter non se cederán os datos, trataraas unha terceira empresa que é quen fai a xestión da newsletter, coa que se asinou o debido contrato de prestación de servizos como Encargado do Tratamento.

En caso de transferencia dos seus datos a terceiros países, velamos para dar a máxima privacidade e seguridade aos datos dos nosos clientes. Neste sentido a maioría dos nosos provedores e colaboradores atópanse dentro do EEE (Espazo Económico Europeo). No caso de que algún deles estea situado fóra desta área, se se trata de EE. UU. deberá estar acollido ao Privacy Shield ou ben nun país cun nivel adecuado de protección de acordo cos criterios da Comisión Europea. En caso doutros países que non teñan leis tan estritas como a lexislación europea, aplicamos cláusulas contractuais tipo de acordo coa Decisión da Comisión Europea do 5 de febreiro de 2010.

REVERA VINUM garante que baixo ningunha circunstancia vende, ofrece e/ou comercializa cos datos dos seus clientes.

6. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter información clara e comprensible sobre se en REVERA VINUM están a tratarse os seus datos persoais.

As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos de carácter persoal, así como a solicitar a rectificación de datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para a finalidade que foron entregados así como retirar o consentimento outorgado. O exercicio de oposición ao tratamento dos seus datos para o envío de información publicitaria por vía electrónica. Tamén pode exercer o seu dereito á limitación do tratamento, de forma que os seus datos non serán suprimidos pero o tratamento dos mesmos estará suxeito a limitacións.

Os exercicios de portabilidad e automatización de decisións non aplican neste caso pola tipoloxía de datos e tratamento dos mesmos.

O exercicio dos dereitos anteriormente indicados pódense facer por correo postal, achegando copia do DNI ou pasaporte, #ante ESCENOSET con domicilio en Rúa Das Hedras 45A-45B. Pol. ind. Novo Milladoiro
15895 Ames, A Coruña ou por correo electrónico, á dirección info@escenoset.com, coa mesma documentación que por correo postal.

7. Contacto
Para calquera consulta sobre o tratamento dos seus datos pode poñerse en contacto coa nosa DPO en info@escenoset.com

Así mesmo vostede pode dirixir as súas reclamacións derivadas do tratamento dos seus datos de carácter persoal #ante a Axencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).